Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2013

justride
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
justride
Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.
— prawdziwe.
0874 2ae1 390
Reposted fromnudes nudes viaemotionalanorexic emotionalanorexic

May 28 2013

justride
4898 17bf 390

May 22 2013

justride
justride
0422 0991 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
justride
8592 69c6 390
Reposted fromretjiv retjiv viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
justride
8958 d7e3 390
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viaLittleJack LittleJack

May 19 2013

justride

May 18 2013

4730 27a9 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
4507 9cfd 390
justride
jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— p. czerwiński
justride
Najlepszy okres mojego życia, a ja wciąż sama i smutna.

May 14 2013

justride
9271 b1d2 390
4850 3d67 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
5038 148d 390
Reposted fromIndesirable Indesirable viaRecklessKid RecklessKid

May 10 2013

justride
0372 4066 390
justride
justride
7485 f881 390
Reposted fromjajeczko jajeczko
5330 e329 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl